Ohře 2011

V roce 2011 jsme ve spolupráci s dalšími dodavateli realizovali expozici Zábavně-naučného centra řeky Ohře na statku Bernard u Královského Poříčí.

Ta pomocí interaktivních modelů představuje návštěvníkům zajímavosti z celého toku řeky, tedy od jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se pak vlévá do Labe. Dominantou výstavy je 12 m dlouhý plastický svítící model krajiny Poohří. Na něm jsou umístěny dotykové obrazovky s videospoty na kterých zhlédnete více než 80 zajímavostí jak z německé, tak z české strany.

V expozici jsou k vidění do detailů propracované makety zajímavostí z regionu, které vyrobila společnost Architektonické modely etc.

Dalším zajímavým exponátem je obří pohyblivý model betléma z medvědího mlýna. Předloha makety měla dramatickou historii, když ji v roce 1946 rozebral a tajně odnosil majitel mlýna Josef Neumann  po částech v batohu při nočních přechodech přes hranice do Německa. Dnes je betlém vystaven na radnici v německém Plossbergu.