vlajka 2018

Dne 16. listopadu 2018 byl na vstupních schodech do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě slavnostně odhalen památník listopadových událostí roku 1989. Tato připomínka Sametové revoluce má tvar české vlajky a je zhotovena zhruba z 6000 klíčů, které město získalo veřejnou sbírkou. Autorem díla je Marek Vráblík, rodák z Uherského Brodu.

Naše společnost se podílela na realizaci projektu od samého počátku, začali jsme tříděním 73 kilogramů „kovového materiálu“ a zhruba po 4 měsících jsme naše úsilí završili montáží objektu na místě samém.