huráá Žižkov 2021

V roce 2021 jsme v Praze realizovali, ve spolupráci se společnostmi Metrostav a Hochtief, dokončení podchodu na Žižkov z Hlavního nádraží. Zadavatelem stavby byla státní organizace Správa železnic.

Cílem stavby bylo propojit odbavovací halu pražského hlavního nádraží s oblastí Žižkova prodloužením severního podchodu a napojením do Seifertovy ulice. Architekti projektu navrhli i pobytové schody na přístupovém chodníku k podchodu, tuto část zakázky jsme dokončili v první polovině  roku 2022 .