Summit NATO 2002

Příprava pražského Summitu NATO v listopadu 2002 je pro nás zatím akcí největší velikosti  a významu. Z našeho pohledu se jednalo o tři samostatné zakázky.

Na objednávku Ministerstva obrany ČR jsme navrhli a postavili expozici protichemické obrany členských zemí NATO. Zadání jsme řešili stavbou ze systému OCTANORM o ploše 500 m2 včetně zázemí, vybavení technikou a mobiliářem.

Pro Velvyslanectví USA jsme realizovali stavbu dalších

500 m2 zvukotěsných kanceláří a jednacích prostor, které sloužily prezidentu Bushovi a celé americké delegaci.

Současně se zmíněnými akcemi probíhala úprava interiérů Kongresového centra Praha. V tomto případě bylo zadavatelem Ministerstvo zahraničí ČR. Naším úkolem bylo realizovat projekt architektů Borchardt a partner.

Tento projekt zahrnoval:

1) totální změnu vzhledu interiéru Společenského sálu (hlavní jednací sál) – koberce, jednací stůl, výroba
a instalace panelu s logem akce, osvětlení, řešení textilního podhledu, interiérové obklady, mobiliář, instalace galerie a klubového interiéru v zázemí

2) vybavení 13 briefingových místností a 2 TV studií – pódia, koberce, pozadí pro média s jednotnou grafikou, mobiliář
3)  vybavení pracovny a zasedací místnosti generálního tajemníka Robertsona – instalace samostojných galerijních panelů s obrazy studentů VŠUP, mobiliář, osvětlení, umělecké dekorace

4) úprava Konferenčního sálu – instalace samostojných galerijních panelů, mobiliář, osvětlení

5) instalace ve foyerech –  instalace obrovského 3D loga Summitu ve Foyeru Kongresového sálu, klubový prostor ve foyeru Společenského sálu, samostojné galerijní panely, mobiliář, osvětlení

6) řešení hlavního vstupu s uvítacím postem – provazové zábrany, vlajkové stojany, výroba a instalace panelu s logem akce, pódia pro novináře, instalace výtvarných děl.